Side 1 af 213  -  Afsnit: 2 af 19
Titel
Første side er nået     Første side er nået     Første side er nået Indhold Næste side     Næste afsnit     Næste afsnit
Første side er nået     Første side er nået     Første side er nået Top Næste side     Næste afsnit     Næste afsnit

 

Indhold

Danmark og Norges kirkeritual 18550
Titel1
Fortale2
Danmarks og Norgis Kirkeritual9
Om Gudstjeneste i Kirken14
Om Daaben42
Om Barsels-Qvinder, Jordemodere og Qvindernis Kirkegang64
Om Skriftemål og Afløsning85
Om Kristi Naderis Sacramente94
Hvorledis med Syge, Anfegtede, Besatte, Fange og Misdæ0
Om Bandsettelse og Afløsning af Band146
Om Ægteskab165
Om Lig og Begravelse174
Om Bispe og Præste- Vielse181
Hvorledis Provsterne beskikkis201
Ederne, som de Geistlige giøre for deres Biskop203
Degnes Ed207
Register209
Div.212

Scanning og billedbehandling

Tilbage

Valid HTML 4.01 Transitional